Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

 

Vitajte! Na tejto stránke nájdete aktuálne informácie ohľadom projektu renovácie chemického laboratória na Spojenej škole Novohradská (Gymnázium Jura Hronca a Základná škola Košická). Tento projekt - Budúce inovácie v učení vedy už dnes - mohol vzniknúť vďaka grantu z Nórska prostredníctvom Nórskych grantov a zároveň vďaka príspevku od Slovenskej republiky.